HABERLER
  • Son Güncelleme : 19.05.2020 16:50
  • Haber Giriş : 16.05.2020 03:57
  • Etkinlik : 16.05.2020

Kamuya Avukat Alımında Kpss Dışında İkinci Bir Sınav Yapılamaz

İstanbul Barosu tarafından kamuya hazine avukatı, hukuk müşaviri ve avukat alımlarında ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Personel Seçme Sınavı dışında yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın yapılmasını öngören 03.10.2012 gün ve 28430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek-6. maddesinin iptali için açılan davada, Danıştay 12. Dairesi’nin 08.02.2018 gün ve 2016/9090 E. 2018/528 K. no’lu kararı ile;

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen B grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolardan farklı olarak, bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan” iptal edilmişti.

 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 21.11.2019 gün ve 2018/4657 E. 2019/5812 K. no’lu kararı ile, Cumhurbaşkanlığının temyiz istemi reddedilerek karar kesinleşmiştir.

YAZDIR
Yükleniyor...